Strona główna > Artykuł

Chłop cierpliwy jest i basta

Studio Reportażu i Dokumentu

Chłop cierpliwy jest i basta

Reportaż o akcji protestacyjnej NSZZ "Solidarność" w Siedlcach, rozpoczętej 5 XI 1981 od zajęcia budynku organizacji młodzieżowych. Protest przeniósł się na grunt ogólnopolski, a władze zareagowały dopiero po 22 dniach okupacji budynku. Uczestnicy zdarzeń mówią o przyczynach, przebiegu tej sprawy.