Strona główna > Artykuł

Diagnoza Społeczna 2013

Studio Reportażu i Dokumentu

Diagnoza Społeczna 2013

Diagnoza Społeczna co roku jest punktem wyjścia do ciekawych dyskusji o Polsce. Jakie wnioski wysnuć z niej można w 2013 roku? Autor Diagnozy Społecznej 2013, psycholog społeczny Janusz Czapiński zwraca między innymi uwagę na to, że mimo pogarszających się warunków ekonomicznych Polacy czują się szczęśliwsi, choć jednocześnie dużym problemem Polski jest coraz większe rozwarstwienie społeczeństwa.