Strona główna > Artykuł

Od ojczyzny do faterlandu

Studio Reportażu i Dokumentu

Od ojczyzny do faterlandu

Audycja opowiada o przypadkach osób, które starają się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego na podstawie podpisania tzw. volkslisty. Trudna jest ocena moralna takich działań, bo często są to osoby, które rzeczywiście czują się Niemcami. Archiwum Państwowe nie chce wydawać takich zaświadczeń, gdyż volkslisty były podpisywane w wyniku bezprawnych rozporządzeń niemieckiego okupanta.