Strona główna > Artykuł

Tylko z tego, co nas boli...

Studio Reportażu i Dokumentu

Tylko z tego, co nas boli...

Mieszkańcy wsi Czarnca czują się spadkobiercami hetmana Stefana Czarnieckiego. Są dumni ze swojego krajana, ale ubolewają nad tym, że ich hetman jest niedoceniany. Dlatego postanowili sami zatroszczyć się o upamiętnienie jego chwały. Zdecydowali się postawić pomnik z brązu hetmanowi Czarnieckiemu, dłuta prof. Marian Koniecznego.