Strona główna > Artykuł

Widzieć, to znaczy przewidywać przyszłość

Studio Reportażu i Dokumentu

Widzieć, to znaczy przewidywać przyszłość

Profesor Bogusław Marek od dziesięciu lat uczy języka angielskiego niewidome dzieci. Sam stworzył niezbędny program i pomoce dydaktyczne. Okazało się bowiem, że dzieci należy nauczyć nie tylko określonych słów, ale i znaczeń, jakie się pod nimi kryją. Profesor Marek, jako pierwszy w Polsce, stworzył na katolickim Uniwersytecie Lubelskim specjalizację dla studentów anglistyki, którzy chcą uczyć niewidome dzieci.