Strona główna > Artykuł

"Skwer niezgody" - reportaż Mateusza Sadowskiego

Polskie Radio

Poeta Taras Szewczenko jest dla Ukraińców tym, kim dla Polaków jest Adam Mickiewicz. 4 lata temu w Lublinie przy ulicy Ruskiej, z inicjatywy Towarzystwa Ukraińskiego, powstał skwer jego imienia. Ale 9 marca do ratusza wpłynął wniosek o zmianę nazwy skweru z Tarasa Szewczenki na skwer Sprawiedliwych Ukraińców.

fot. Mateusz Sadowski

Inicjator zmiany - Zdzisław Koguciuk przywołuje w uzasadnieniu fragmenty poematu „Hajdamacy”, w którym ukraiński wieszcz opisuje m.in rzeź humańską z 1768 roku, w trakcie której zbuntowani kozacy i chłopi wymordowali 20 tysięcy Polaków i Żydów, w tym kobiety i dzieci.

Według Koguciuka utwór Szewczenki gloryfikuje autorów rzezi w Humaniu i nawołuje do mordowania Polaków. Inicjator zmiany twierdzi, że poemat inspirował zbrodnie żołnierzy UPA w czasie II wojny światowej.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Mateusza Sadowskiego "Skwer niezgody", dziś w Trójce o 18.15.