Strona główna > Artykuł

Alicja Maciejowska

Studio Reportażu i Dokumentu

Alicja Maciejowska zaczęła pracę w Polskim Radiu w latach pięćdziesiątych. Pracowała w rozgłośni łódzkiej, koszalińskiej, szczecińskiej, później w Warszawie w radiowej Trójce 1971-1981. Internowana w stanie wojennym i na 8 lat pozbawiona prawa wykonywania zawodu. Po roku 1989 wróciła do radia do Programu I. Była szefową redakcji reportaży.

Alicja MaciejowskaWiesław Paszta