Strona główna > Artykuł

"Z tornistrem przez granicę" - reportaż Aleksandry Dobieszewskiej

Studio Reportażu i Dokumentu

Pierwszego września, tak jak co roku, dzieci poszły do szkoły. Tym razem z tą różnicą, że w klasach mają nowe koleżanki i nowych kolegów pochodzących z Ukrainy. Według szacunków, w Polsce jest ok. 700-800 tys. dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym. 200 tys. uczęszcza do polskich szkół. Pozostali uczą się w systemie zdalnym i łączą się z Ukrainą. 

zdjęcie ilustracyjnefot. PAP/Darek Delmanowicz

"Z tornistrem przez granicę" - reportaż Aleksandry Dobieszewskiej

Dla nauczycieli w polskich szkołach jest to duże wyzwanie logistyczne i dydaktyczne. Dzieci również muszą przystosować się do nowej sytuacji. - Mamy chłopca, który przybył z Charkowa. Tam został jego tata, brat i została np. babcia. Jest trochę oporny, buntowniczy, nie wiadomo, co to dziecko przeżyło, gdyż uciekło z najgorszych terenów - mówi jedna z bohaterek reportażu. - Lepsza sytuacja jest u dzieci, które przybyły do nas z rejonów, gdzie nie ma wojny - słyszymy. 

- Dla nas to jest codzienność, że mamy dzieci z Ukrainy. W tamtym roku obserwowaliśmy problemy przy aklimatyzacji dzieci z rejonów Białorusi, Turcji czy Ukrainy. Nauczyciele, wychowawcy poświęcają czas, żeby dzieci zapoznać z klasą, dbają o to, żeby uczęszczały na zajęcia integracyjne. Ważne, żeby nie zostawiać ich samych sobie - mówi jedna z nauczycielek. 

Bariery językowe 

P/ojawiają się różne problemy, np. bariera językowa. Dzieciom z Ukrainy towarzyszy poczucie samotności z powodu nieobecności ojców i przyjaciół z poprzedniej szkolnej ławki. - Dzieci przychodzą bez znajomości języka, na szczęście mamy różne pomoce dydaktyczne. Czasami nauczyciel posługuje się translatorem na tablicy multimedialnej lub w innej formie. Zdarza się, że w klasie już są dzieci z Ukrainy, które dobrze mówią po polsku i wtedy pełnią rolę tłumacza dla tych, którzy jeszcze nie opanowali języka polskiego - słyszymy w reportażu. 

Obowiązek szkolny 

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Zdecydowana większość dzieci z Ukrainy w Polsce uczęszcza do szkół podstawowych. Czterdzieści kilka tysięcy jest w przedszkolach i po kilka tysięcy w liceach, technikach i szkołach branżowych.

Czytaj również: 

***

Reportaż "Z tornistrem przez granicę" autorstwa Aleksandry Dobieszewskiej został wyemitowany w piątek (9.09) o godz. 0.35 na antenie Programu 1.