Strona główna > Artykuł

"Żywy pomnik" - reportaż Joanny Bogusławskiej

Studio Reportażu i Dokumentu

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Młodzież z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przemaszerowała ulicami KrakowaPAP/Jacek Bednarczyk

"Żywy pomnik" - reportaż Joanny Bogusławskiej