Strona główna > Artykuł

"Żywy pomnik" - reportaż Joanny Bogusławskiej

Studio Reportażu i Dokumentu

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Młodzież z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przemaszerowała ulicami Krakowafot. PAP/Jacek Bednarczyk

"Żywy pomnik" - reportaż Joanny Bogusławskiej

W ciągu dwudziestu dwóch lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

Po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 2000 roku, u początków idei powstania Fundacji, komisja  pielgrzymki zadecydowała o przekazaniu 700 tys. złotych na stypendia dla ubogiej, zdolnej młodzieży. Do programu pilotażowego wybrano 5 diecezji z terenów popegeerowskich i wykazujących wysoki stopień bezrobocia Z roku na rok liczba diecezji i stypendystów objętych programem zwiększała się, by w 2014 roku osiągnąć apogeum - Fundacja wspierała wtedy ponad 2,5 tys. młodych z całej Polski. Wszystko dzięki ofiarności Polaków, którym nie jest obojętny los uboższych.

Teraz Fundacja obejmuje programem stypendialnym około 2000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i studentów z całej Polski. Poszerza ona także program o młodzież polskiego pochodzenia z Brazylii, Argentyny, Mołdawii, Ukrainy, Rosji, Uzbekistanu i Kazachstanu.

***

Reportaż Joanny Bogusławskiej pt. "Niezwykły pomnik" został wyemitowany w środę (19.10) o godz. 22.15 na antenie Trójki.