Strona główna > Artykuł

"W rodzinie jest siła" - reportaż Moniki Chrobak

Studio Reportażu i Dokumentu

Aniela i Stanisław Budz z gminy Bukowina Tatrzańska z pokolenie na pokolenie pielęgnują tradycje góralskie, również te związane z wigilią Bożego Narodzenia. A mają się z kim tym dzielić, małżeństwo doczekało się bowiem dziesięciorga dzieci i czternaściorga wnuków. 

Rodzina Budzów z pokolenie na pokolenie pielęgnują tradycje góralskie, również te związane z Wigilią Bożego NarodzeniaShutterstock/El Gavilan