Strona główna > Artykuł

XXVI Konkurs Stypendialny im. Jacka Stwory

Studio Reportażu i Dokumentu

Po trzyletniej przerwie, startuje XXVI Konkurs Stypendialny im. Jacka Stwory skierowany do młodych reportażystów radiowych poniżej 35. roku życia, którego organizatorem jest Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Celem konkursu jest stworzenie warunków rozwoju młodym reportażystom radiowym poszukującym nowych, oryginalnych środków wyrazu w dziedzinie dokumentu artystycznego. Zgłoszenia można przesyłać do 22 września br.

XXVI Konkurs Stypendialny im. Jacka Stworyfot. PR

Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia lub regionalnych rozgłośni publicznych, a także studenci szkół dziennikarskich, którzy posiadają pewien dorobek w dziedzinie reportażu (przynajmniej trzy zrealizowane i wyemitowane prace). Zgłoszone reportaże lub dokumenty radiowe o dowolnej tematyce powinny być zarekomendowane przez uznanego reportażystę, którego prace były już emitowane na antenach publicznego nadawcy radiowego.

W ramach nagrody Polskie Radio zapewni środki na realizację autorskiego projektu, a Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia nadzór artystyczny i pomoc organizacyjną.

Prace konkursowe, wyprodukowane w latach od 1 września 2019 roku do 15 września 2023 roku, można zgłaszać do 15 września br. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.

W skład Jury XVI Konkursu Stypendialnego im. Jacka Stwory wchodzą: Magdalena Skawińska – przewodnicząca, Ewa Szkurłat – Adamska, Andrzej Brzoska, Antoni Rokicki, Paweł Kurek oraz Dorota Boniecka-Górny – sekretarz.

Jury Konkursu przyzna dwie nagrody: I nagrodę – stypendium im. Jacka Stwory oraz II nagrodę – wyróżnienie honorowe dla autora, którego praca zdobyła drugą w kolejności największą liczbę punktów. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 6 najlepszych utworów, które zostaną zaprezentowane podczas Ogólnopolskiego Seminarium Reportażu.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 23 listopada 2023 roku podczas uroczystej Gali wręczenia nagród dla Polskich Reportażystów w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.

KARTA ZGŁOSZENIOWA I REGULAMIN: 

mat. pras.