Strona główna > Artykuł

II pielgrzymka papieska do Polski, 16-23 czerwca 1983

polskieradio.pl

"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - tymi słowami Jan Paweł II nawiązał do stanu wojennego.

Wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. Wierni podczas spotkania z Ojcem Świętym na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Warszawa, czerwiec 1983PAP/CAF-ADM/Wojciech Frelek

Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, Kraków 1983

Spotkanie z młodzieżą w oknie Pałacu Biskupów w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 3. (PR, 22.06.1983)

Przemówienie pożegnalne na Jasne Górze w Częstochowie, 21 czerwca 1983

Galeria
II Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 roku