Strona główna > Artykuł

"Żeglarze spod znaku krzyża"

migracja

Chrześcijańska Szkoła Pod Żaglami uczy młodzież tolerancji i poszanowania wartości ogólnoludzkich. W roku 2000 wyruszyli w Rejs Jubileuszowy z Ziemi Świętej do Rzymu, celem poznania korzeni kultury europejskiej i chrześcijańskiej.Pierwszym etapem podróży była pielgrzymka i zwiedzanie Ziemi Świętej - tam właśnie, w Jerozolimie spotkała ich autorka.