Strona główna > Artykuł

"Żeglarze spod znaku krzyża"

migracja

Od kilku lat w Bydgoszczy działa Chrześcijańska Szkoła Pod Żaglami, którą kieruje ks. Andrzej Jaskuła. Jak mówi - szkoła powstała, by przy pomocy żagli i żeglarskiej dyscypliny kształtować osobowość młodych ludzi w duchu tolerancji i poszanowania wartości ogólnoludzkich.

Od kilku lat w Bydgoszczy działa Chrześcijańska Szkoła Pod Żaglami, którą kieruje ks. Andrzej Jaskuła. Jak mówi - szkoła powstała , by przy pomocy żagli i żeglarskiej dyscypliny kształtować osobowość młodych ludzi w duchu tolerancji i poszanowania wartości ogólnoludzkich. W roku szkolnym 1998/99 zorganizowali wspaniały rejs do Ameryki Południowej, za który otrzymali w Gdańsku nagrodę Rejs Roku - " dla stowarzyszenia, które robi dobrą robotę". W roku 2000 wyruszyli w Rejs Jubileuszowy -żaglowcem z polską banderą - z Ziemi Świętej do Rzymu ( na trasie: Hajfa, Cypr, Rodos, Kreta, Korynt, Rzymu). Min. miał on na celu lepsze poznanie korzeni kultury europejskiej i chrześcijańskiej, co w dobie integracji naszego kraju z Unią Europejską nabiera specjalnego znaczenia. Pierwszym etapem podróży była pielgrzymka i zwiedzanie Ziemi Świętej. Tam właśnie, w Jerozolimie spotkała ich autorka. Wspólnie odwiedzali święte miejsca tego niezwykłego miasta : Bazylikę Grobu Pańskiego, Ścianę Płaczu, itp. Po zakończeniu rejsu, już w kraju - jego uczestnicy opowiedzieli o swoich przygodach, przeżyciach i wrażeniach.