Strona główna > Artykuł

"Żeglarze spod znaku krzyża"

migracja

Od kilku lat w Bydgoszczy działa Chrześcijańska Szkoła Pod Żaglami, którą kieruje ks. Andrzej Jaskuła. Jak mówi - szkoła powstała, by przy pomocy żagli i żeglarskiej dyscypliny kształtować osobowość młodych ludzi w duchu tolerancji i poszanowania wartości ogólnoludzkich.