Strona główna > Artykuł

"Nadzieja"

migracja

Po rocznych przygotowaniach, rusza opracowany, przy współpracy z policją i służbami granicznymi, przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej program przeciwdziałania prostytucji wymuszonej i handlu kobietami jako jedna z form humanizowania społeczeństwa obywatelskiego. Jest on skierowany zarówno do Polek jak i cudzoziemek.

Po rocznych przygotowaniach, rusza opracowany, przy współpracy z policją, służbami granicznymi, przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej Program przeciwdziałania prostytucji wymuszonej i handlu kobietami jako jedna z form humanizowania społeczeństwa obywatelskiego. Jest on skierowany zarówno do Polek jak i cudzoziemek, które do prostytucji zostały przymuszone. Pierwszym etapem było utworzenie na terenie kraju 5- ciu biur informacyjnych , w których pod telefonami dyżurują po dwie zatrudnione na etatach osoby: psycholog i prawnik. Każda z nich przeszła specjalistyczne szkolenia. Utworzenie tych placówek było możliwe dzięki pomocy finansowej ambasady USA. Dla zgłaszających się kobiet została również na terenie całego kraju zorganizowana sieć ponad 15-tu lokali , ich adresy są utajnione. Kierowane tam kobiety znajdą bezpłatny dach nad głową wyżywienie, pomoc medyczną, psychologiczną, psychiatryczną a następnie pomoc w uaktywnieniu zawodowym. Program zakłada, że pobyt w domu nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Z Programem współpracują wolontariusze od kierowców począwszy na lekarzach i prawnikach skończywszy, którzy również przeszli odpowiednie przeszkolenia. Koordynatorem programu jest siostra Ewa Ranachowska.