Strona główna > Artykuł

"Ostatni wykład Jacka Kuronia"

migracja

Fundacja SOS Pomoc Społeczna dokarmiała dzieci ze świetlic wiejskich w całej Polsce, zwłaszcza na terenach postpegeerowskich. Dwa lata temu Kuroniowie postanowili dać tej młodzieży wędkę, czyli stworzyć warunki dalszej edukacji. W ten sposób w Teremiskach, wsi w Puszczy Białowieskiej, powstał Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego.

Fundacja SOS Pomoc Społeczna dokarmiała dzieci ze świetlic wiejskich w całej Polsce, zwłaszcza na terenach postpegeerowskich. Dwa lata temu Kuroniowie postanowili dać tej młodzieży wędkę, czyli stworzyć warunki dalszej edukacji. W ten sposób w Teremiskach, wsi w Puszczy Białowieskiej, powstał Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego, który z jednej strony nawiązywał do tradycji przedwojennych uniwersytetów ludowych, z drugiej jest miejscem rodzenia się nowych form edukacji XXI wieku. Audycja pokazuję historię "Teremisji" (jak Kuroń nazywał ową inicjatywę oświatową), a także ilustruje moment narodzin nowej generacji polskiej inteligencji, pochodzącej z terenów, na których niegdyś nie działało nic poza PGR-ami, teraz zaś panuje największe bezrobocie. W reportażu znalazły się także ostatnie zarejestrowane wypowiedzi Jacka Kuronia. Autorka Janina Jankowska dokonała ich w jego domu, miesiąc temu. Mówi: "Wiele razy Danusia i Jacek Kuroniowie pytali mnie w ostatnich dniach o datę emisji tego reportażu. Jemu bardzo zależało na tym, by został wyemitowany w Trójce..."