Strona główna > Artykuł

Z cyklu Zielona Alternatywa : "Skazana kotlina"

migracja

Po doświadczeniach z dużych powodzi w roku 1997 i 1998, jakie wystąpiły w Kotlinie Kłodzkiej powstała koncepcja budowy automatycznego systemu monitoringu powodziowego. Przyjęty przez Powiat Kłodzki kierunek działania dotyczący bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców przyniósł konkretne efekty.

Po doświadczeniach z dużych powodzi w roku 1997 i 1998, jakie wystąpiły w Kotlinie Kłodzkiej powstała koncepcja budowy automatycznego systemu monitoringu powodziowego. Przyjęty przez Powiat Kłodzki kierunek działania dotyczący bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców przyniósł konkretne efekty. Budowa Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego (pierwszego w Polsce na tak dużą skalę i w pełni automatycznego), wpłynęła wydatnie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców powiatu. Koszt budowy całego systemu to kwota ok. 2,5 mln. złotych (prawie 50% tej kwoty stanowiła dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Głównym zadaniem Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego jest przekazywanie do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku informacji o aktualnym stanie: - poziomu wody w rzekach Powiatu Kłodzkiego - wielkości opadów z terenu Ziemi Kłodzkiej System przekazuje również wyniki pomiarowe wybranych stacji na stronę internetową dostępną dla wszystkich użytkowników internetu. Oprócz tych korzyści budowa systemu przyniosła również efekt promocyjny powiatu w Polsce i Europie. System był pierwszy na tak dużą skalę, system monitoringu powodziowego w Polsce jak również jednym z nielicznych w Europie. Przyniosło to wymierne skutki w postaci zaproszenia powiatu jako partnera do projektu Komisji Europejskiej pod nazwą OSIRIS (Operacyjne Metody Zarządzania Zagrożeniem Powodziowym w Społeczeństwie Informacyjnym). Powiat kłodzki był jednym z trzech miejsc pilotowych realizacji projektu w Europie razem z dorzeczem środkowej Loary we Francji, Frankfurtem nad Odrą. Wykonawcą projektu było konsorcjum z 13 instytucji i firm z 5 krajów europejskich (Holandia, Francja, Niemcy, Włochy, Polska). Uczestnictwo powiatu w projekcie przyniosło konkretne efekty w postaci Telefonicznego Systemu Ostrzegania Mieszkańców jako rozbudowy LSOP, Planu Edukacji Powodziowej powiatu kłodzkiego, system wspomagania decyzji FLO_INFO. W ramach projektu przeprowadzono III edycję konkursu Pamiętajmy o powodzi. Powiat kłodzki uzyskał wysoką ocenę podczas podsumowania Projektu przez Komisję Europejską. Jedyny w Polsce cywilny system powiadamiania telefonicznego mieszkańców pozwala na przekazanie mieszkańcom powiatu kłodzkiego ostrzeżenia za pomocą telefonu stacjonarnego czy komórkowego.