Strona główna > Artykuł

"....który skrzywdziłeś człowieka prostego..."

migracja

W 30-lecie powstania KOR-u, Komitetu Obrony Robotników - dokładna data powstania KOR-u 23.09.1976.

W 30-lecie powstania KOR-u, Komitetu Obrony Robotników - dokładna data powstania KOR-u 23.09.1976. 30 lat temu, we wrześniu, po fali represji, które objęły uczestników robotniczych wystąpień w Radomiu i Ursusie, po drakońskich wyrokach sądowych - rozbrzmiał w Polsce protest i sprzeciw. W Warszawie ukonstytuował się Komitet Obrony Robotników KOR. "...Ofiary obecnych represji - pisał w Apelu do społeczeństwa i władz PRL, Jerzy Andrzejewski, wybitny pisarz, współzałożyciel KOR-u - nie mogą liczyć na żadną pomoc. Rola Zw. Zawodowych jest tu żałosna" - Słowa te trafiły na mur milczenia władz, marszałek sejmu nie odpowiedział na list. Znaleźli się jednak ludzie, m. in. Stanisław Barańczak, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Jacek Kuroń, ks. Jan Zieja, którzy nie bacząc na konsekwencje, zainicjowali wszechstronną pomoc prawną, finansową, lekarską. KOR, skupiając przedstawicieli starszego pokolenia, intelektualistów i działaczy niepodległościowych, a także ludzi młodych różnych przekonań, przetrwał do I Zjazdu Solidarności w 1981 roku, niedługo przed ogłoszeniem stanu wojennego. Została pamięć o ludziach, których skupiał, o ich czynach. W radiowych archiwach niewiele jest zapisów z lat działalności KOR-u. Przypomnimy te nieliczne. Sięgniemy także do wspomnień ludzi. Tych, których broniono i tych, którzy nie bali się bronić. A będzie wśród nich także, przedstawiciel młodego wówczas pokolenia opozycjonistów - Mirosław Chojecki.