Strona główna > Artykuł

"Miłość i hamburgery"

migracja

Wczesna młodość i okres dojrzewania jest czasem ekstremalnych wyborów wynikających z czarno - białego obrazu świata i dzielenia spraw na "najważniejsze" i "całkiem nieważne", bez ocen pośrednich. Audycja omawia kumulujące się skutki zdrowotne "błędów młodości" i ich znaczenie dla zdrowia w późniejszym wieku.

Wczesna młodość i okres dojrzewania jest czasem ekstremalnych wyborów wynikających z czarno - białego obrazu świata i dzielenia spraw na "najważniejsze" i "całkiem nieważne", bez ocen pośrednich. Wśród spraw najważniejszych są: miłość, akceptacja rówieśników, osiąganie przyjemności. Niebłahą rolę pełnią w tym procesie reklamy, kreujące obraz pożądanego, choć nieosiągalnego - bo nieprawdziwego świata. Osiąganie tych celów jest tak istotne, że nieważne staje się wszystko inne, a organizm traktowany jest jako "dany na wieczność" i "niezużywalny". Obciążany jest więc hektolitrami coca-coli, hamburgerów i wszelkiej innej niezdrowej, a modnej żywności, powszechnymi używkami - jak papierosy i alkohol oraz coraz tańszymi i coraz powszechniej dostępnymi narkotykami. Audycja omawiać będzie kumulujące się skutki zdrowotne "błędów młodości" i ich znaczenie dla zdrowia w późniejszym wieku. Choroby układu krążenia dotykają niestety także dzieci i młodzież mniej odporne na wszechpotężne reklamy, które promują styl życia i żywienia prowadzący do różnych problemów zdrowotnych w tym wszelkich powikłań związanych z wadliwie funkcjonującym układem krążenia. Szczególny akcent położony będzie na to co należy robić a czego unikać, by nie mieć problemów z ciśnieniem, czy podwyższonym cholesterolem.