Strona główna > Artykuł

"Lektury"

migracja

Dziś maturzyści pisali egzamin dojrzałości z języka polskiego. Ostatnio zrobiło się głośno wokół kanonu lektur.

Dziś maturzyści pisali egzamin dojrzałości z języka polskiego. Ostatnio jest głośno wokół kanonu lektur. Po pierwsze z powodu przedstawionego przez panią Minister Edukacji Katarzyny Hall projektu podstawy programowej, w tym podstawy z języka polskiego i listy lektur. To znaczy dzieci i młodzież będą czytać fragmenty książek, nauczyciel będzie miał prawo dokonać wyboru jednego dzieła np Williama Shakespeare albo "Hamlet" albo "Makbet". Henryka Sienkiewicza "Potop" lub "Quo Vadis". Jak powiedział jeden z uczniów jest to obniżanie poziomu a to znaczy produkowanie ćwierć inteligentów. Nasuwa się też pytanie czy możliwość wyboru lektur nie będzie powtórką z głośnym ostatnio testem gimnazjalnym, a dokładniej zadaniem 32 żeby napisać charakterystykę bohatera "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego albo Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. W niektórych gimnazjach nie przeczytano tych książek.