Studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia

Facebook logoTwitter logoInstagram logoYouTube logo

Strona główna > Artykuł

„Traktat o wychowaniu” - Urszula Żółtowska-Tomaszewska

Polskie Radio

Czwartek, 9 lutego, godzina 13.40, Program 1. O patriotyzmie, odpowiedzialności i zaangażowaniu społecznym ziemiaństwa w czasie dwudziestolecia międzywojennego. wspomina Michał Żółtowski.

Michał Żółtowskifot. archiwum rodzinne