Strona główna > Artykuł

"Georgia - fragmenty pamięci" - Małgorzata Żerwe (PR Gdańsk)

Polskie Radio

Georgia Pet urodziła się w Bułgarii w 1923 roku, mieszka w Berlinie, ale dzieciństwo spędziła w Warszawie i nadal znakomicie mówi po polsku. Audycja nagrodzona w konkursie "Melchiory 2006".

Berlin fot.

Była więźniarką Ravensbruck. Po wyzwoleniu została w Niemczech i należała do enerdowskiej elity kulturalnej.

Reportaż otrzymał nagrodę im. Witolda Zadrowskiego za reportaż artystyczny na Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów "Melchiory 2006".