Strona główna > Artykuł

"Jeden zapis" - Hanna Bogoryja Zakrzewska

Polskie Radio

Środa, 26 września 2012, godz.18.15, Program 3. Organizacje pozarządowe w Warszawie prowadzące świetlice i ogniska wychowawcze, przechodzą kontrole Sanepidu i przeciwpożarowe. Okazało się, że przepisy stały się tak restrykcyjne, iż na 97 placówek na razie tylko 4 spełniają wymogi.

fot. fot. z archwum TPD

A w Polsce wiele organizacji jeszcze o nowych regulacjach nie ma pojęcia. Te nowe regulacje pojawiły się w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komu Sanepid i Straż Pożarna nie wydadzą pozytywnej opinii, ten nie może zarejstrować placówki i ubiegać się o dotacje od miasta na prowadzenie działalności. Czy świetlice i ogniska znikną?