Strona główna > Artykuł

„Słonko dziś takie smutne” – Dorota Boniecka-Górny

Polskie Radio

Piątek, 28 grudnia 2012, godz. 21.14, Program 1. Nad jeziorem Duś na Mazurach, we wsi Wojnowo mieści się Klasztor Starowierców - nie zreformowanego odłamu Cerkwi prawosławnej.

fot. Tomasz Ludwikowski

Od przeszło 50-ciu lat jest on własnością osób świeckich, katolików. Ostatnia matka przełożona przepisała go Leonowi i Halinie Ludwikowskim. W tej chwili klasztorem zajmuje się ich wnuk Tomasz. Jak to się stało, że świeccy i zarazem katolicy stali się właścicielami Staroobrzędowego klasztoru? Między innymi babcia pana Tomasza z sentymentem opowiada o czasach, kiedy mieszkała przy tym klasztorze i o przyjaźni z siostrami. Ma nadzieję, że pozostanie on zawsze w ich rodzinie. Jak mówi jest to tak piękne przyrodniczo miejsce, które sprzyjało kontemplacji i modlitwie.