Strona główna > Artykuł

"Euroduchowny" - Czesława Borowik

Polskie Radio

Wtorek, 26 listopada, po godz. 21, Program 1. Lubelski kościół powizytkowski to bardzo nowoczesna świątynia o bardzo starej historii z księdzem skupionym na dziedzictwie historii sztuki.

Remont Kościoła Powizytkowskiego, prace konserwatorskie zabytkowego sklepienia nad prezbiterium, 29.02.2012, fot. Mirosław Trembecki fot.

O przebojowym księdzu, który w ekspresowym tempie odnowił zabytek (kościół) wybudowany przez jeńców krzyżackich w Lublinie a dziś udostępniany turystom jako niezwykła atrakcja (multimedialna również).
Jak księdzu kanonikowi Dariuszowi Bondyrze udało się w ostatniej chwili rozdania środków unijnych w tym okresie programowania zdobyć 12 mln zł i do tego zrobić kapitalny remont w ciągu dwóch lat w zabytkowej świątyni z początku XV wieku?